Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

rękopis

Artykuły, wiersze, notatki - rękopisy zachowane w DAP
X05 Poezja polska po francusku

Rękopis artykułu Poezja polska po francusku opublikowanego w "Przeglądzie Kulturalnym" (1961, nr 36). Jest to recenzja zbioru poezji polskiej w przekładzie na j. francuski przygotowana przez Mariana Pańkowskiego, Antologie de la poesie polonaise du XVe au XXe siecle, Bruxelles 1961.

X06 W sprawie GajcegoRękopis artykułu "W sprawie Gajcego" opublikowanego we ?Współczesności? (1969, nr 26).
X08 Wyobraźnia wyzwolona

Rękopis artykułu "Wyobraźnia wyzwolona", opublikowanego w "Życiu Warszawy" (1966, nr 262). Jest to omówienie książki Jana Brzękowskiego, Wyobraźnia wyzwolona. Szkice i wspomnienia, Warszawa 1966.

XIV01 Matić

XIV01 Przekład wiersza Dušana Matića Tylko śpiewa ukryty płomień, rękopis. Przekład został zamieszczony w zbiorze Utwory poetyckie, w oprac. Rościsława Skręta (Kraków 1994, t. 2).

XIV02 Rilke

Przekład "Sonetu XIX" z "Sonetów do Orfeusza" Rilkego, rękopis

VI01 Kwiat nieznany wysłać

"Kwiat nieznany" wysłać. Lista osób, do których Przyboś zamierzał wysłać swój tomik poetycki Kwiat nieznany (1968).

VI04 Dłuższe erraty niż poematy

Notatka dotycząca błędu drukarskiego w trzecim wydaniu "Czytając Mickiewicza" (1965).

VI19 GoetheNotatki do tłumaczenia wiersza Goethego "Jägers Abendlied".
VI22 Piszę i ogłaszam rzadkoO planach twórczych. Rękopis wypowiedzi "Mówią pisarze. O planach twórczych" opublikowanej w "Trybunie Ludu" 1969, nr 339.
II20 Odpowiedź na ankietę II20 Odpowiedź na ankietę. Książki, bez których nie wyobrażam sobie współczesności. Odpowiedź Przybosia na ankietę rozpisaną przez redakcję "Życia Literackiego" w 1961 roku. Redakcja odesłała maszynopis poety, ponieważ ankieta się nie udała, do redakcji wpłynęły tylko trzy odpowiedzi. Przybosia poinformował o ...
I32 [Co się dzieje z malarstwem?]Rękopis przypisu, zamieszczonego przez Przybosia w artykule Co się dzieje z malarstwem? ("Miesięcznik Literacki" 1969, nr 10). W druku przypis brzmi następująco: Ale hola! Tak mówiono w swoim czasie o impresjonistach i kubistach. Na to się powołując, przepycha się do Salonu ...
I33 [Ignacy Fik]Brudnopis szkicu poświęconego Wyborowi pism krytycznych Ignacego Fika (Warszawa 1961). Szkic ukazał się w "Przeglądzie Kulturalnym" 1961, nr 33. ...
I58 O zbiorku Jacka Łukasiewicza 
Przekreślony początek recenzji zbioru poezji Jacka Łukaszewicza Twarz siedzącej. Recenzja nie została ukończona. ...
XV05 Virtuti militari
Rękopis niedokończonego szkicu Virtuti militari. Zapiski Juliana Przybosia poprzedza kartka, na której Danuta Kula zapisała tytuł szkicu. ...
XVI01 Rękopis Danuty Kuli
Rękopis Danuty Kuli o inc. Uważa się, że chłopięce wiersze..., zawierający refleksje na temat twórczości Juliana Przybosia i wspomnienia dotyczące okoliczności powstawania wierszy. ...
znaleziono 59 artykułów - strona 2/4

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem